Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti
Přidejte se k Whitman-Walker Health Family Cítíte se jako správné? Nyní je rychlejší, než kdy jindy se připojit! Více

Web společnosti Whitman-Walker Health je navržen tak, aby poskytoval našim klientům a dalším členům komunity informace o našich službách a obecné vzdělávací informace. Přestože společnost Whitman-Walker vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že materiál na jejích webových stránkách je přesný a úplný, neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti obsahu webových stránek.

Jako uživatel webových stránek přebíráte odpovědnost za používání jakýchkoli informací na stránkách společnosti Whitman-Walker a chápete a souhlasíte s tím, že společnost Whitman-Walker a její úředníci, zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty nebo škody vyplývající z používání této webové stránky vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem.

Informace související se zdravím obsažené na těchto webových stránkách nemají poskytovat konkrétní lékařskou pomoc ani zahrnovat lékařskou praxi. Neměl by sloužit jako náhrada za návštěvu zdravotnického pracovníka a nemělo by se na něj spoléhat při stanovení diagnózy nebo při nahrazování či rušení úsudku kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Zatímco společnost Whitman-Walker podporuje úsilí o lepší informovanost o záležitostech zdravotní péče prostřednictvím internetu, věříme, že byste se před rozhodnutím o zdravotní péči měli poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče.

Tato webová stránka vám pro vaše pohodlí poskytuje přístup k dalším webovým stránkám a zdrojům informací. Společnost Whitman-Walker nekontroluje, nekontroluje ani nepřebírá odpovědnost za obsah těchto webových stránek nebo informací. Odkazy z těchto webových stránek na jiné webové stránky, které nejsou kontrolovány společností Whitman-Walker, by navíc neměly být vykládány jako potvrzení důvěryhodnosti služby, informací nebo produktu nabízených prostřednictvím propojených webových stránek. Podobně, pokud vám třetí strana poskytne odkaz na webové stránky společnosti Whitman-Walker, neměli byste předpokládat, že společnost Whitman-Walker má s touto třetí stranou jakýkoli oficiální vztah.

Měli byste si také uvědomit, že většina informací a údajů odeslaných prostřednictvím internetu není bezpečná a že nelze zaručit důvěrnost těchto informací. Společnost Whitman-Walker používá zabezpečený server mimo webovou stránku Whitman-Walker, který umožňuje jednotlivcům a subjektům poskytovat dary společnosti Whitman-Walker.

I když můžete náš zabezpečený server použít pro účely daru společnosti Whitman-Walker, nedoporučujeme zasílat jakékoli důvěrné,
chráněné nebo privilegované informace společnosti Whitman-Walker elektronicky, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli osobních zdravotních informací o vás nebo jakékoli jiné osobě. Vstupem na webové stránky Whitman-Walker a jejich používáním souhlasíte s výše uvedenými podmínkami a na jiných místech našeho webu. Doporučujeme vám, abyste si všechna taková prohlášení pečlivě přečetli.

Whitman-Walker si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky a zásady podle potřeby.

    Zůstaňme v kontaktu

    Získejte nejnovější zprávy společnosti Whitman-Walker o zdraví, které jste dostali do doručené pošty!